Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry i ewidencje

Informacja o rejestrach, ewidencji i archiwum oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Ewidencja czytelników

- udostępniana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na pisemny wniosek złożony w dyrekcji.

Rejestry materiałów bibliotecznych - dostępny w miejscu gromadzenia.

Rejestr umów - dostęp do rejestru prawnie ograniczony ustawą o ochronie danych osobowych

Rejestr skarg i wniosków - dostęp do rejestru prawnie ograniczony ustawą o ochronie danych osobowych

Ewidencja danych osobowych pracowników - udostępniane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na pisemny wniosek złożony w dyrekcji

Składnica akt - gromadzi się w nim akta związane z działalnością GBP oraz dokumentację osobowo-placową pracowników.

Warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy znajdujące się w każdej placówce.

Wersja XML