Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załatwiane spraw

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach Agnieszka Nowak przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 11:00 (I piętro,)
Przyjęcia interesantów odbywają się także w każdy inny dzień tygodnia po wcześniejszym umówieniu (tel. 32 235 32 50)


Wnioski kierować można również na adres: 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zasady korzystania z kolekcji bibliotecznych i usług świadczonych czytelnikom są zawarte w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach 

Wersja XML