Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

Samorządowa jednostka organizacyjna Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, zarejestrowana w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Gierałtowicach pod nr 1/92. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach posiada osobowość prawną. W stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących należnego do niej mienia.

Wersja XML