Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres działania

Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.
 3. Udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
 5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 6. Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowymi sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie  rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
 7. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
 8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajania potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Informacja w języku migowym

Usługa Tłumacza Migam (pod linkiem informacje)

Coraz więcej firm i urzędów korzysta z rozwiązania – Tłumacz Migam, ułatwiającego obsługę osób niesłyszących. Miejska Biblioteka Publiczna dołączyła do tego grona.

Jest to usługa połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Osoba Głucha może przyjść i na miejscu połączyć się z Tłumaczem, może wykonać telefon z domu za pośrednictwem naszego Tłumacza lub może połączyć się przez aplikację w telefonie.

Regulamin dostępny pod linkiem

https://tlumacz.migam.org/regulamin

 

Wersja XML